Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvad er CFI

Center for Internetforskning er stiftet d. 18. september 2000 med det formål at fremme forskning i internettets samfundsmæssige og kulturelle funktioner og betydninger.

Center for Internet Forskning er hjemmehørende ved Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet.

Center for Internetforskning vil fremme formålet gennem følgende aktiviteter inden for dets fagområde:

  • at være samlingssted og forum for de forskere i Århus-området, der arbejder med human- og samfundsvidenskabelig internetforskning.
  • at arrangere interne og eksterne forskningsseminarer, konferencer o.lign.
  • at arbejde for etableringen af ph.d.-stipendier
  • at formidle forskningen (via udgivelser, foredrag, undervisning mm.)
  • at være videnscenter for internetforskning (f.eks. via dokumentationscenter og netportal)
  • at skabe et netværk med henblik på orientering og vidensudveksling i forbindelse med centrets arbejde
  • at være samarbejdspartner i relevante forskningsprojekter ved andre forskningsinstitutioner
  • at arbejde for tilknytning af nationale og internationale gæsteforskere


Herudover vil centret bidrage til det humanistiske fakultets prioriterede indsatsområder, hvor det er fagligt relevant.