Aarhus University Seal

Public service, internet & sociale medier

Public service har gennem snart 15 år kommunikeret på internetbaserede platforme. Først på traditionelle websites med forskellige brugerfordybende og involverende tiltag, sidenhen på ipods, mobiltelefoner og senest smartphones med personaliserede services. Dette seminar giver forskellige vinkler på public service tilstedeværelse i internetsfæren.  Hvilke lovgivningsmæssige problemstillinger og udfordringer giver tilstedeværelsen på nye platforme? Hvordan håndteres disse udfordringer på national tog europæisk plan? Udfordrer sociale medier public service? Hvordan inkorporeres brugerindflydelse, -deltagelse og -produktion i public service organisationers arbejde? Hvordan har produktion til internet udviklet sig historisk? Hvilke juridiske og politiske problemstillinger opstår i crossmedia-produktioner med særligt fokus på internetbaserede platforme? Det er nogle af de spørgsmål, der giver anledning til at afholde dette uformelle CFI-forskningsseminar, hvor forskerne diskutere og præsentere igangværende arbejde.

Seminaret kræver bindende tilmelding senest d. 14. Februar 2010 til anjabp@gmail.com

 

 

9.00-9.15

Velkomst og introduktion v/Anja Bechmann9.15-9.45

Niels Brügger, lektor Aarhus Universitet


Brugerne og dr.dk — skitse til brugerinvolveringens historie på dr.dk 1996-2006

Når der gennem de seneste par år er dukket nye former for interaktion op på web, præsenteres de oftest som om brugerne nu endelig kan blive involveret med hinanden og med webmediet. Med overskrifter som Web 2.0 hævdes det indirekte (og ofte også direkte), at noget fuldstændig nyt er på færde: i de gamle medier og i tidligere udgaver af internettet kunne brugerne ikke blive ordentlig involveret, men det kan de nu. Imidlertid har brugerinvolveringen både en lang historie, og den antager mange former, både uden for og på internettet. Dette korte oplæg vil dels prøve at skitsere en systematik til forståelse af brugerinvolveringens historie, dels illustrere den med nogle punknedslag i dr.dks historie 1996-2006.

9.45-10.00

Pause10.00-10.30

Anja Bechmann, adjunkt, Aarhus Universitet


“I leverer, vi præsenterer”: Om brugerproduceret tv i DR

Med udgangspunkt i et paper om eksperimenter med brugerproduktion i DR og mediepsykologisk teori diskuteres, om og hvordan sameksistensen af forskellige brugerpositioner flytter ved produktionsteamets forståelse af underholdningsværdi, og hvilke udfordringer der opstår i arbejdet med sådanne sameksisterende positioner. Hvordan forenes brugspositioner som (egen-)producenter, fildelere og tilskuere i faktiske produktioner? I hvilken udstrækning kan og skal public service agere efter niche-brugsprincipper i universer, der udfoldes på tværs af platforme?

10.30-10.45

Pause10.45-11.15

Frands Mortensen, Professor Aarhus Universitet


De danske værditest af nye tjenester

Oplægget handler om, hvad der er ved at ske angående public service-institutionernes mulighed for at gå ind på disse nye medieformer. Der er fra det politiske system i de enkelte lande og fra EU-Kommissionen ønsker om, at omfanget af sådanne tiltag ikke skal fastlægges af PS-institutionerne selv, men at brugerne og konkurrenterne skal inddrages ved fastlæggelsen. Det skal ske via komplicerede “public value tests”. Her er der to problemer: bidrager disse nye tjenester til opfyldelse af samfundets sociale, politiske og kulturelle behov? - Og er deres påvirkning af markedet for voldsom - dvs. i modstrid med “Fællesskabets” interesse? Det kræver jo, at man både kan analysere disse Web 2.0's funktioner i samfundet, og at man kan udpege det marked, de fungerer på. Og det er måske ikke let. Der er her et stort problem - både i forhold til EU og Kommissionens rolle - og i de enkelte medlemsstater, for hvordan foretager man afvejningen. På den ene side opfyldelse af samfundets behov, på den anden side markedspåvirkningen. I denne omgang kikker jeg nærmere på de Værditest, some er gennemført I Danmark I samarbejde mellem DR og Radio-TV-Nævnet.

11.15-11.45

Hallvard Moe , Lektor Universitetet i Bergen


Hvordan analysere NRKs nyhetstilbud på internett fra 2009?

Medietilsynet er ansvarlig for å vurdere de norske public service institusjoner virksomhet. Siden NRKs oppdrag inkluderer internett, skal også tilbudet der vurderes. Men hvordan? En gruppe ved institutt for informasjons- og medievitenskap har fått i oppdrag å beskriver og vurdere NRKs nyhetstilbud på nettet i 2009. En slik undersøkelse skal forstås i sammenheng med utviklingen av såkalte “public value tests”. Undersøkelsen reiser også en hel rekke metodiske problemer. I dette innlegget vil noen av disse legges fram for diskusjon.

11.45-12.00

Afslutning