Aarhus University Seal

Internetforskning og Samfundet

Seminar arrangeret af Center for Internetforskning
1. oktober 2003, 9.00-15.00
Åbogade 34, bygn. 5344 (Benjaminbygningen), lok. 122
Forudgående tilmelding ikke nødvendig

 

Internetforskning er mange steder ved at udskille sig som en selvstændig akademisk disciplin og har nået et stadie, hvor højtflyvende teorier og gisninger om internettets samfundsmæssige konsekvenser begynder at blive afløst af mere håndfaste konklusioner. Selv om internetforskere trækker på vidt forskellige teoretiske og metodiske traditioner, begynder man samtidigt at kunne skimte tilgange, der forekommer særligt frugtbare i studier af internettet og dets effekter.

Center for Internetforskning i Århus markerer sit treårs jubilæum med denne seminardag, hvor vi med udgangspunkt i internettet, forskningen og samfundet vil præsentere et bredt udsnit af centrets medlemmers arbejde. Det er formålet at komme vidt omkring og vise, hvorledes nettet langt fra er en entydig størrelse, og hvordan det kan beskrives og analyseres på mange tænkelige måder.

Dagens bidrag er opdelt i tre tematiske blokke med to-tre præsentationer og efterfølgende diskussion.

Program


9.00 Velkomst

9.15 INTERNET – 3 oplæg af 20 minutter og 30 minutters diskussion

10.45 pause

11.00 FORSKNING – 2 oplæg af 20 minutter og 30 minutters diskussion

12.15 Frokost

13.30 SAMFUNDET – 3 oplæg af 20 minutter og 30 minutters diskussion

15.00 Afslutning

Frokosten indtages på café i Storcenter Nord, for deltagernes egen regning


 

 

Tina Thode Hougaard:

Berit Holmqvist: 

I dette modul præsenteres forskellige tilgange og metoder til studier af social interaktion på nettet. Fokus vil være på beskrivelse af virtuelle fællesskaber, ikke mindst vil de såkaldte ”nyhedsgrupper” være i centrum.

Jakob Linaa Jensen:

Jesper Tække:

 

I denne del diskuteres internettet i en bredere samfundsmæssig kontekst, ikke mindst i relation til det meget omtalte begreb om videnssamfundet: fra spørgsmål om læring, information og censur til diskussionen af offentlige strategier for udbredelse af IT og de dertil knyttede spørgsmål.

Bo Fibiger:


Rikke Frank Jørgensen:


Niels Ole Finnemann: