Aarhus University Seal

Center for Internetforskning, Aarhus Universitet og AU SHAPE præsenterer i samarbejde med ITU København

Internet og sociale medier i Folketingsvalget 2022. Åbent seminar 24. april kl. 13-15

Internet og sociale medier i Folketingsvalget 2022.

Åbent seminar 24. april kl. 13-15

Sted: Frokoststuen, Nygaardbygningen, 2. sal., Helsingforsgade 12, 8200 Aarhus N.

For femte valg i træk har en forskergruppe gennem spørgeskemaundersøgelser undersøgt brugen af internet og sociale medier i folketingsvalgkampe. Dermed står man med en unik tidsserie af danskernes indoptagelse af nettet som en del af medielandskabet i valgkampe.

I dette seminar tager vi et første blik på resultaterne fra 2022-valget og kigger også tilbage på de foregående fire valgkampe. Desuden suppleres med kvalitative undersøgelser, blandt andet af de unge mediebrugere.

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig på linaa@cc.au.dk

Program:

13.00 Velkomst og introduktion v Jakob Linaa Jensen, leder af Center for Internetforskning og leder af projektet
13.10

Internettet i folketingsvalget 2022 – overblik over resultater fra Survey

Jakob Linaa Jensen og Jens Peter Frølund Thomsen (lektor Institut for Statskundskab, AU)

13.55

Unge vælgeres brug af sociale medier i valgkampe – med særligt fokus på TikTok

Gitte Stald og Lisbeth Klastrup (lektorer, ITU København)

14.30

Internettet i valgkampe 2007-22

Jakob Linaa Jensen og Lisbeth Klastrup

14.55 Afrunding

 

Projektet er finansieret af AU SHAPE og ITU København

Pdf-udgave